Home > Wat is ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder of in het Nederlands: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) is een ontwikkelingsstoornis in de uitvoering van gedrag. Kinderen met ADHD zijn gewone kinderen met 3 grote problemen:

 • aandachtsproblemen
 • hyperactiviteit (overbewegelijkheid)
 • impulsiviteit (niet nadenken voor je iets doet of impulsief handelen)

Deze kinderen hebben moeite met:

 • hun aandacht ergens bijhouden (bv. snel afgeleid tijdens een speluitleg)
 • zich aan regels houden (het lijkt soms of ze vergeten dat iets niet mag)
 • hun beurt afwachten
 • lang stilzitten
 • ze gedragen zich druk en chaotisch
 • ze kunnen heel boos maar ook heel blij worden om iets kleins

Voor de omgeving is de hyperactiviteit het meest opvallende kenmerk, dit zal je als animator dan ook het eerst opmerken.
Hoewel ADHD geen zichtbare handicap is, is het wel een echte stoornis en dus ook een echt probleem. ADHD wordt niet veroorzaakt doordat ouders hun kinderen niet correct opvoeden of niet leren gehoorzamen, en het is geen teken van ‘slechte wil’ bij het kind. Belangrijk hierbij is dat we ons realiseren dat ADHD een handicap is waarvoor het kind niet zelf heeft gekozen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het hersenvolume van kinderen met ADHD significant kleiner is dan bij andere kinderen en dat zij ook een functieverschil vertonen in de voorste delen van hun hersenen. Dit hersengebied is verantwoordelijk voor het remmen van ons gedrag, het vasthouden van onze aandacht, het uitoefenen van zelfbeheersing en het plannen van de toekomst.

Zoals eerder vermeld kenmerkt ADHD zich door 3 primaire problemen:

 • aandachtsproblemen
 • hyperactiviteit (overbewegelijkheid)
 • impulsiviteit (niet nadenken voor je iets doet of impulsief handelen)

Kinderen met ADHD kunnen hun aandacht maar zeer kort bewaren en zijn snel afgeleid door dingen die rondom hen gebeuren. Ze zijn sneller verveeld en verliezen sneller hun interesse dan andere kinderen. Zeker bij een ‘saaie’ uitleg zijn ze snel afgeleid door relatief interessantere dingen die ergens anders gebeuren.

Kinderen met ADHD kunnen zeer overactief zijn. Het lijkt of ze overtollige energie bezitten waardoor ze niet kunnen stilzitten of stilstaan, ronddraaien op hun stoel, met hun been tikken, heel de tijd praten, overal opklimmen…

Dit uit zich ook in het vergeten van spullen of afspraken, soms zelfs al na 5 minuten.

Bij sommige kinderen verbetert dit gedrag na inname van stimulerende geneesmiddelen (bv. Relatine). Dit komt omdat deze de activiteit in de hersenen verhogen waardoor de remming van impulsen en de hyperactiviteit zal versnellen en ze dus minder impulsief en hyperactief reageren. De toediening van deze medicatie is steeds op advies van een arts, en wordt toegediend zoals vermeld op de medische fiche van het kind. Neem nooit zelf de beslissing om hier wijzigingen in aan te brengen!

Kinderen met ADHD hebben een probleem met de remming van impulsen. Ze denken niet na voor ze iets doen maar reageren impulsief en durven anderen fysiek of verbaal onderbreken alvorens hierover na te denken. Ze kunnen zichzelf niet remmen maar handelen onmiddellijk.

Dit tekort aan remming uit zich ook in wild spelen, moeite hebben met het opvolgen van instructies of deze negeren, niet tijdig kunnen stoppen, koppig ‘nee’ zeggen, andere kinderen pijn doen, pestgedrag, niet goed omgaan met verlies, wraak nemen, steeds het laatste woord willen…

Bij sommige kinderen verbetert dit gedrag na inname van stimulerende geneesmiddelen (bv. Relatine). Dit komt omdat deze de activiteit in de hersenen verhogen, waardoor de remming van impulsen en de hyperactiviteit zal versnellen en ze dus minder impulsief en hyperactief reageren. De toediening van deze medicatie is steeds op advies van een arts, en wordt toegediend zoals vermeld op de medische fiche van het kind. Neem nooit zelf de beslissing om hier wijzigingen in aan te brengen!